تبلیغات
به وبلاگ من خوش آمدید - زنده باد نام دهلران سرزمین لرهای یا غیرت ...
 
به وبلاگ من خوش آمدید
بگذارید و بگذرید، ببینید و دل مبندید، بنگرید و دل مبازید، که دیر یا زود، باید گذاشت و گذشت
یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : امیر
طوایف  لُر ساکن شهرستان دهلران :

ایل کاحیرده  ( کایدخورده ) : که از ساکنین اصلی شهرستان دهلران هستند. زبان آنها لُری است. بالغ بر 5000 خانوار هستند و شامل طوایف : دوییت –اورهام – لته- بن ریزی – فرض عالی – چراغ – رحمت الله – سیرو – برایم – دیلرونی – در گاه – رشنو که طوایف درگاه – رشنو – دیلرونی  با سایر طوایف هم جریش شده‌اند .

ایل دیناروند : از طوایف لُر ساکن بخش موسیان هستند گویش لُری دارند. و شامل تیره‌های : سرگچی – قماور – هشاور – روغنی – قاید – پیشکار- غیاسوند – کیاوند – ولی شرف- و غیره ... می باشند .

طایفه کاووسی : از طوایف لُر ساکن موسیان هستند که گویش لُری دارند و مردم عامه معتقدند با ایل کاحیرده از یک نسب هستند و شامل تیره های : میرزا- رحمه – نصیری- پاپاواسی – آمی – می باشند.

کاوری یا کَوری ها : ساکنین کور از توابع بخش زرین آباد می باشند ...گویش قدیمی و اصیل آنها  شبیه لُری شوهانی بوده است .. اما در حال حاضر برخی به کُردی پشتکوهی هم تکلم می کنند.

بالوی ها : این طایفه در مناطق اطراف بخش مرکزی و شهر دهلران ساکن هستند ، به دو گویش تکلم می کنند، گویش لُری شبیه به لُری شوهانی که گویش قدیمی و اصیل آنهاست و کُردی پشتکوهی که زبان اخیر به خاطر اختلاط آنها با طایفه جایروند های دهلران بوجود آمده است .

 سید ناصر الدین : سادات سید ناصر الدین در بخش مرکزی و اناران هستند و گویش آنها شبیه لُری شوهانی است .

سید ابراهیم قتال : سادات سید ابراهیم قتال که در بخش مرکزی و بخش اناران ساکنند گویش آنها شبیه لُری شوهانی است.

 

د-طوایف لُر ساکن شهرستان شیروان چرداول :

لک‌ها : که در بخش زیادی در شیروان چرداول، ساکن هستند و از تیره های متعددی تشکیل می شوند. گویش لکی دارند  و از نظر گویش  نزدیکی زیادی به لک‌های  لُرستان دارند .

طایفه مستقل عرب رودباری: گویش  عربی- لُری – لکی دارند . و احتمالاً از ایرانیان برگشته از عراق هستند .

 

 

و-طوایف لُر ساکن شهرستان مهران :

ایل شوهان : گویش آنها لُری شوهانی است . و شامل تیره های مختلف و متعددی می باشند. محل سکونت آنها بخش‌هایی از شهرستان مهران و شهر ایلام می‌باشد . آنها در حال حاضرکم کم زبان لُری خود را از دست می دهند و به گویش کُردی محکی گرایش پیدا می کنند.

طایفه سوری: از طوایف لُر ساکن بخش صالح آباد مهران هستند. محل آنها بان ریشان – ماربره – سیاهرگ است . به گویش لُری تکلم می کنند .

پیرحیاتی : از طوایف لُر محسوب می شوند و از لرستان آمده اند .

 

قوم کُرد: 

الف- طوایف کُرد ساکن شهرستان آبدانان :

1- ماسبی : به زبان کُردی پشت کوهی صحبت می کنند. در انجیره و گرازان – تیشه کن – میوسه – و.. ساکنند و شامل تیره های –شه قلی – نر غیبی – سهرابوند – قفر وند –خیران –خشکوند- شوشکین – شاه تاج الدین – مکی – بازگیر ماسبی – علی ولی – چراغ علی ... تقسیم می شوند . برخی از تیره های این طایفه را لرستانی می دانند .

2- ناصر عالی : زبان آنها کُردی پشتکوهی می باشد . و شامل تیره های – فرج - فرج الله- قمر – ذوالفقار – حاجی – یارگه – مرخه – داراگل زار- ملاوی – سیاه گوش و غیره ... می باشند . برخی از تیره های این طایفه را لُرستانی می دانند.

3- خلیل ابراهیم : این طایفه از ناصر عالی های آبدانان هستند که ساکن فرهان آباد می باشند.

4- زرگوش : ساکن آبدانان و حومه می باشند  به دو تیره بزرگ تقسیم می شوند  - نشار – بر آفتاب – احتمال اینکه از لک های لرستان باشند وجود دارد، همچنین نظرهایی وجود دارد دال بر بختیاری بودن برخی از تیره های این طایفه...

5- طایفه گلال زیری :  زبان آنها کُردی پشتکوهی است . که در اصل از لرستان آمده اند.

6- نوکر ناظر :این طایفه در اصل لرستانی هستند و جزو طوایفی  هستند که پراکنده شده اند.

 

7-طوایف وابسته یا هم جریش با کُرد:

1- سید ناصر الدین : گویش آنها شبیه لُری شوهانی است... 2- سید ابراهیم : گویش کُردی پشتکوهی دارند ....  3- سید ابراهیم قتال : گویش آنها شبیه لُری شوهانی است ... .  4- سید صلاح الدین محمد : گویش لُری دارند....  5- جابری: به دو گویش کُردی و لُری صحبت می کنند. و آنها را از نسل جابر انصار می دانند .

 

 

ب - طوایف کُرد ساکن شهرستان  ایلام :

ده والایی : نام طایفه ای است . که گویش آنها کُردی محکی است . شامل سه تیره اند – علائی – کوله – رئیس تقسیم می شوند. معروف است که از طوایف قدیمی ساکن ایلامند. که در میان آنها  تیره کوله از لکستان آمده اند و همپوند تیره علایی شده اند.

ریزه وندی : از طوایف قدیم شهر ایلام بوده ، گویش آنها کُردی محکی می باشد . و به علت اطاعت نکردن و ندادن مالیات به والی حسین قلی خان ابو قداره سرکوب و پراکنده شده اند. شامل تیره های – عبد مولا- محمد جافر- محمد باقر – اعتقادات در باره اصل و نسب این طایفه زیاد است، برخی آنها را از اخلاف بهرام گور می دانند و برخی آنها را از لرستان می دانند.

سوره میری: از سکنه بسیار قدیمی سرزمین ایلام پشتکوهند. به اعتقاد آقای خیتال عده ای از مردم زرین آباد دهلران از نسل همین سوره میری ها هستند برخی بر این باورند که اصل این طایفه از لُرستان آمده است .

رشنو : از ساکنان قدیمی شهر ایلامند ، که در زمان حسن خان فیلی از لرستان به پشتکوه آمدند، و به علت سواد داشتن و خط خوب به عنوان مستوفی یا کاتب در کنار والی  مشغول به دیوانی شده اند .  گویش کنونی آنها کُردی محکی است . اما در لرستان و سایر نقاط به گویش لُری صحبت می کنند . تیره های این طایفه عبارتند از : عاشورخانی – رشنوادی ها – شیرخانی ها – اصل این طایفه از الیشتر و بالاگریوه لرستان هستند.

سلیمان‌نژادها : طایفه ای از ساکنان شهر ایلام هستند، که اصل آنها را از اعراب می دانند. که از اطراف رودخانه شاوور شوش سکونت داشته اند و بعداً با طایفه کولیوند هم پیوند شده اند. و بر خی آنها را از ساکنان توابع موسیان می دانند . زبان کنونی آنها کُردی محکی است .

عبدالهی ها : از طوایف ساکن شهر ایلامند . گویش آنها کٌُردی محکی است . به آنها کاکا هم می گویند. جد آنها از نزدیکان خان والی بوده است .

حیدری ها : از زمان خان والی  از لُرستان به ایلام آمده اند و اصل آنها لُر است . و از جودکی های ملاوی لرستان هستند . گویش کنونی آنها کُردی محکی است .

قیاسوند ها : از طوایف ساکن ایلامند،که از الیشتر لُرستان آمده اند . گویش کنونی آنها کُردی محکی می باشد.

چاغروندی ها : از سکنه قدیم ایلامند و در اصل از بدره آمده اند ولی اصلشان از لُرستان آمده است .گویش کنونی آنها کُردی محکی می باشد .

آل زیار : این طایفه از دلفان های لُرستان هستند . که در گذشته به ایلام آمده اند . در گرگاب – چنارپاش – ارکواز وجود دارند . سه تخمه اند : عوض علی – مهدی بگ – عزیز علی . گویش کنونی آنها کُردی محکی است.

مسگر ها : از ساکنان قدیم ایلامند...و شغل آنها مسگری یا صفاری است . اصالتاً از رشنو ها و شوهان ها می باشند .

گیوه کری : به علت شغلشان به این نام معروف شده اند . زبان کنونی آنها کُردی محکی است .

پنج ستونی : از طوایف مستقل ایلامی هستند. گویش کُردی محکی دارند . و شامل دو طایفه اند : پنج ستون – کولاپین  و از تخمه های معروف آنها عبارتند از : عبدالله – بانقلانی – خدایاری – بهادری – خانواده بهادری از بزرگان محسوب می شوند برخی ها معتقدند از اخلاف طایفه سوره میری می باشند .طایفه کولاپین از طوایف مستقل ایلام است که در اصل از ایل ملکشاهی هستند .

میش خاصی ها : از طوایف بخش میش خاص هستند. گویش آنها کُردی محکی است . و به سه طایفه تقسیم می شوند – سرابی – میان آبی – پایین آبی  که اصل طایفه سرابی ها از لک های لُرستان هستند  و تیره یارم وند از کرمانشاه آمده اند .

طایفه قاضی : از طوایف مستقل بخش مرکزی هستند . آنها به علت انجام امورات دینی و قضاوت و دعا نویسی به این نام معروف هستند . چند تیره اند : مهدی – هادی – کاظم – مؤمن  که می گویند در اصل از دزفول آمده اند .

طایفه قجر : از طوایف بخش مرکزی ایلام هستند که به 5 تیره تقسیم می شوند – رحیم – رحمن – کسانه – شنانه – القاس – در اصل از طایفه نشار شیروانی هستند . گویش کُردی محکی دارند.

طایفه گرز گرزی : از طوایف بخش مرکزی هستند، که جمعیت زیادی ندارند . می گویند که از طوایف خرم آباد هستند، که در زاغه زندگی می کرده اند . یا این که از ایل چگنی لُرستان هستند و برخی آنها را بیرانوند می دانند .گویش کُردی محکی دارند.

طایفه بن ریزی : ساکنین بخش مرکزی ایلام هستند . و بخشی هم در صالح آباد زندگی می کنند . در اصل از لُرستان آمده اند . و احتمالاً از جایدر لرستان باشند . در زمان والی جلو دار او بوده اند .( هم اسم یکی از تیره های کاحیرده دهلران هستند و شاید از یک نسب باشند )

طایفه قلاخوری : از طوایف بخش مرکزی هستند . در اصل از شیروان به ایلام آمده اند .

طولابی : یا طولاوی از طوایف بخش مرکزی هستند . اصل این طایفه هم مثل خیلی دیگر از طوایف ایلام از لرستان آمده اند. و جزء طایفه طولابی خرم آباد هستند . تیره های آن عبارتند از : میر ناصر – سارا – اورگه – کل کل – سارگه – که میر ناصر توشمال آنها بوده است . گویش فارسی و کُردی محکی دارند .

عالی بیگی : از طوایف بخش مرکزی ایلامند، و دارای تیره های – جمالوند – شاهنخجیر – سید محمد – خواجه احمد – پایه وند – بابا های صالح آباد – برخی تیره های این طوایف را لُرستانی می دانند  و برخی دیگر از تیره ها را از کلهر ها می دانند . گویش کنونی آنها کُردی محکی است .

ایل ارکوازی: ایل مستقل ارکوازی ساکن ارکواز هستند، دارای تیره های زیادی هستند که اکثر آنها در زمان والی به خاطر ظلم و ستم او به عراق کوچیده اند . تیرهای آن به این ترتیب هستند : میر – قیطول – کاره شوندی – ملک شوندی – قره شوندی – مورتی – بی – محسن – مومی – بگ بگ – حداد – ریزه وندی – حاج بختیار-  که گویش کُردی محکی دارند که البته در باره اصل و نصب میر ها حرف و حدیث زیاد است برخی آنها را با میر های دره شهر از یک طایفه می دانند . قیطولی ها هم از لرستان آمده اند . کاره شوندی ها کلهر هستند و ملک شوندی ها از ایل ملکشاهی می باشند .

طایفه بولی : ساکنان بخش چوار هستند . جزء ایل ارکوازی بوده اما از آنها مستقل هستند . گویش کُردی محکی دارند  و از دو تیره – مظفروند – کرکلوند تشکیل شده اند .

 

ج -طوایف کُرد ساکن شهرستان ایوان :

اکثر مردم ایوان از ایل کلهر هستند که  از طوایف معروف کُرد می باشند . و به دو طایفه بزرگ تقسیم می شوند :  1-  طایفه چولک: که در روستاهای – کله جوب – جانعلی – هواس بگ – شالهشوری – رستم خان -مهر خان – خوران – نرگسی – زرنه – چهل ذرعی – پلنگرد – چفته – و غیره ... 2- طایه سیری ها : سراب – کابوره – ذلان علیا – چالانچی علیا و سفلی – خرابانان – هلشی – گابوار...

د-طوایف کُرد ساکن شهرستان دره شهر :

علی شروان :در  این طایفه عده به زبان کُردی تکلم می کنند و عده ای به زبان لُری. و بیشتر در بخش بدره ساکن هستند و از تخمه های مختلفی تشکیل شده اند .

طایفه کُرد پشتکوهی : برخی از طوایف کُرد پشتکوهی در دره شهر زندگی می کنند، ولی تعداد آنها بسیار اندک است .آنها هم به زبان کُردی پشتکوهی هم به گویش لُری صحبت می کنند.

 

و-طوایف کُرد ساکن شهرستان دهلران :

مهمیهوند : به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و شامل تیره های : قطبین – کاکلی – نوروژه وند – گوران – جوقلی – برامسین – پاپی – گل گلی – مموس مزیه که اکثراً در زرین آباد و اطراف آن ساکنند .

جایروند : زبان آنها کُردی پشتکوهی است . و شامل تیره های شلاروند – امه جشنی – نوکر پیر –مرالوند – مفروند – بالوی – هیوری – گه رکی – گا کله – دشتی– رضا . برخی آنها را منتسب به منطقه جایدر لُرستان می دانند و آنها را از طوایف لک می دانند و برخی عقیده دارند از کردستان به این منطقه آمده اند.  اما قول اول درستتر به نظر می رسد. در میان این طوایف تیره بالوی به طور قطع لُر هستند، چون در قدیم به زبان لُری  صحبت می کرده اند که اکنون در اثر مجاورت با قوم جایروند در بیشه دراز و سایر مناطق زبان آنها تغییر نموده است. همچنین برخی دیگر از طوایف این قوم از منطقه دلفان لرستان آمده اند.

کل کوه :  شامل طوایف مختلفی است. که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و طوایف آن عبارتند از : بازگیر – ماسبی- زرگوش – میمه ای – مموس. و بیشتر درناحیه زرین آباد  و میمه ساکنند. مردم منطقه بازگیرها را نیز از مهاجران لُرستان می دانند.

باپیروند : از طوایف مستقل کُرد می باشد. که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و در شهر دهلران – زرین آباد – و روستاهای اطراف بخش مرکزی و اناران  زندگی می کنند.

سایر طوایف مستقل:  دوستعلی وند – ناصرعالی – که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند .

طوایف وابسته به کُرد: 1- سادات سورهام  2- سادات سید ناصردین  3- سادات ابراهیم قتال –4 سادات صلی (صلاح الدین محمد )  5- دشتی  هرچند که برخی ها هنوز به گویشی شبیه به لری شوهانی تکلم می کنند.

 

ه -طوایف کُرد ساکن شهرستان شیروان چرداول :

1-ایل خزل: به زبان خزلی تکلم می کنند  که مخلوطی از لکی و کُردی است. و از تیره های – علی عسکر – عبدالله – خسروند-میرزابگ – ویس علی – کلی کلی – گویش آنها گرایش به لکی دارد و شاید آنها وابستگان لک تبار باشند.

2- طوایف وابسته به خزل در چرداول : به زبان خزلی تکلم می کنند . نام آنها به این ترتیب است : قلی- شمسل – جبار قلی – منصوری – ریزه وندی – لک بیژنوند – شورابه ای – پنج مزرعه .

 

 

 

ی -طوایف کُرد ساکن شهرستان مهران :

طایفه ملخطاوی : گویش کُردی پشتکوهی دارند. ساکن بهروزان مهران هستند و در اصل از طایفه سوره میری هستند .

طایفه صیفی: به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند و ساکن بخش های مرکزی و اطراف مهران اند.

طایفه زرگوش : به زبان کُردی پشتکوهی حرف می زنند. و از نزاد های مختلف در کنار هم به وجود آمده اند .

طایفه بابا : به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و در بخش صالح آباد زندگی می کنند، اصالتاً کرمانشاهی هستند.

ایل ملکشاهی : به زبان کُردی محکی حرف می زنند . و به دو طایفه بزرگ قابل تقسیم هستند . 1- گچی 2- چمزی،  که هر کدام از اینها خود چندین تخمه اند . برخی آنها را کُرد و برخی لُر می دانند. ولی گویش کنونی آنان کُردی محکی می باشد. دلیل لُر دانستن آنها حمایت بدون چون چرای این طایفه از والیان لُرستان پشتکوه (ایلام) می باشد. و برخی معتقدند که همراه والی از لرستان به ایلام آمده اند، وجود طایفه ای با این نام در لُرستان مؤید این مطلب است. مثلاً  در میان تیره های ملکشاهی، تیره قیطول از بالاوند لرستان آمده اند. کناریوند های از لک تباران هستند. گراوند ها از طوایف لُرستان محسوب می شوند. و اصل تیره گلان از لُرستان آمده اند . یکی از نمایندگانی کنونی استان لرستان جناب آقای ملکشاهی راد است!

 

14-قوم عرب 

طوایف عرب ساکن شهرستان دهلران :

1- بنی لام 2- خرسان 3- چنانه 4- سرخه 5- چعب  6- مطارفه  7- خسرج  8- دلفیه  9- سادات بخات  10- سادات علوی دال پری همه اینها به عربی تکلم می کنند .

 

در پایان اشاره می کنم که  بسیاری از تاریخ نگاران ...کُرد...نیز مردم ساکن استان ایلام کنونی را ((لر)) ثبت کرده اند ... که در مجالی دیگر و مقاله ای دیگر به صورت مبسوط به آن اشاره خواهم نمود .

 

منابع

بلاذری ،احمدبن یحیی ،فتوح البلدان ترجمه دکتر محمد توکل ، نشر نقره ، تهران ، 1367.

 افشارسیستانی ، ایرج ، ایلام و تمدن دیرینه آن ، ص 128

 ساکی علی محمد ، جغرافیای تاریخی و تاریخ لُرستان ،   کتابفروشی محمدی ، خرم آباد ، 1343 

 افشار سیستانی ، ایرج ،  ایلام وتمدن دیرینه آن،  ص134و 135

 خیتال ، جعفر ، مجموعه آراء در باره ساکنین پشتکوه ، کتاب خانه اسماعیلی ،  زمستان 1369

کرزن ، لُرد ، ایران و قضیه ایران ج 2 ، ترجمه وحید مازندرانی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،  تهران ، 1350

اکبری ، مرتضی ،  تاریخ استان ایلام از آغاز تا سقوط قاجاریه ، ، انتشارات فقه ، چاپ اول ، 1386

سکندر، امان الهی ، قوم لُر ، انتشارات آگاه چاپ دوم ، تهران ، 1374  .

روایات شفاهی  ...مرحوم عبد الحسن جوادی ، ساکن دهلران و...

روایات شفاهی  سلیمان رضایی  87 ساله ساکن سراب باغ

روایات شفاهی منوچهر مرادخانی 90 ساله ساکن آبدانان

روایات شفاهی  روایت شفاهی صفر خانی 82 ساله  ساکن بدره

بر اساس سایت مرکز آمار ایران ...

بر اساس  اطلاعات موجود در سایت لور

 

 

 

گرد آوری ................حیدر میرانی ......

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 آذر 1395 05:01 ب.ظ
عالی اون کسانی که در ایلام هستند و خودشان را کرد مینامند بدانند که ریشه اصلی آنها لر است
.
قبل از اینکه کوهیرده تشکیل بشه درگاه وجود داشته
شنبه 10 مهر 1395 11:27 ق.ظ
سلام میشه تبادل لینک داشته باشیم
www.dast-mahrban.blogfa.com
جمعه 29 مرداد 1395 07:21 ب.ظ
آقای میرزائی طایفه کاووسی(کایدعباسی) شلمل پنج تیره است 1- پایاواس 2-الیاس 3-میرزا4-شهباز5- نصیری لطفا اصلاح شود باتشکر
شنبه 18 اردیبهشت 1395 11:00 ب.ظ
ببین برادر عزیز..ریشه لرها و لک ها کوردی میباشد.به منابع تاریخی مراجعه کنید.
جمعه 12 تیر 1394 04:13 ب.ظ
سرتون ازكون خرنمیشه انوقت راجب چی حرف میزنید همتون
یکشنبه 7 تیر 1394 01:53 ب.ظ
ازدوستان میخوام سطح سوادشونه بالاببرن تابفهمن دهلران لرن
پنجشنبه 28 خرداد 1394 02:43 ب.ظ
با درود به برادران ایرانی ام خسته نباشید .واقعا دست مریزاد دارد مطالب را خواندم گاه درست گاها اجمالی گاها تعصبی و ...
نظرات راهم خواندم
خوب است در مورد گذشته ی خود بیشتر بدانیم اما فراموش نکنیم ایمه کل گیشت ایرانییمن و مرزبانان بی جیره و مواجیب وطنی من خاک ایران قداست دیری
بنده تاریخ زیاد می خونم اما تاریخ دان نیستم چند نکته ای که میخام بگم فرقی نمیکنه از کدام برادری مادی پارتی یا پارس
یادتون باشه قوم ماد بنیان گذار ایران باستان ابتدا با اتحاد طوایف ایرانی شکل گرفت قریب 11طایفه ی بزرگ 3تا از آنها پارس بودن و ... و توانستن با اتحاد دمار از ظلم هزار ساله کشور آشور در بیارن و اونو زمینه خاک ایران کنن از برادران آشوری عذر میخام اونا هم الان ایرانی هستن گفتم در ابتدا بعد سایر طوایف هم ایرانی شدن مث ایلامی ها آشور آکدی بابلی و...
هومر میگه پسران ایرانی بسان دخترکان راه میروند ظریف اما نمیدانم چرا در جنگ ما یونانی ها رو همیشه و همیشه شکست میدن
دلیلش رو به شما میگم و اون یک کلمه هست اتحاد
هومر تو یه جای دیگه میگه ایرانیان به ایرانیان خیانت نمیکنن
دوست عزیزی که این وبلاگ رو می خونن یا مدیریت میکنی افتخار نکن به کرد لر بودنت به این افتخار کن تو ایرانی هستی
قسم وه نام خلیج فارسی که تا هنی ندیمسه
قسم وه نام بالاسریمو سید علی
تا ابد ده انتظار فرجم جانم هه ده گرو ایران و ایرانی

امیر سلام و خسته نباشید خدمت دوست خودم. همه ی حرفای تو درست هستن البته منظورم یک رنگ بودن و اینکه همه وظیفه دفاع از وطن رو داریم.
من خودم جانم را فدای آقایم سیدعلی میکنم ان شاءالله هر وقت نیاز باشد و اذن دهند.
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 04:45 ق.ظ
سلام،من اهل خوزستانم و27سال سن دارم از طایفه خلیل ابراهیم هستم، چرا طایفه منو بدون اطلاع لر حساب میکنی،
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 06:43 ب.ظ
لطفا مگه موسیان شامل کووسه. پس دیناروند چی .
دوشنبه 15 دی 1393 03:41 ب.ظ
لک شرقی ترین شاخه ملت کرد این را نمایش بده در تاریخ لک کرد بوده وست شما وکیل مدافع کردان لک نیستی ؟؟
یکشنبه 14 دی 1393 03:34 ق.ظ
سلام می گویند یکی از ده می آمد ، یکی اخبار ده براش می گفت من خودم اهل و ساکن دهلرانم این دوتا کامنت که دادم از روی اگاهی مطلق بدون تعصب گفته ام شما میگی برو منابعی که داده ام مطالعه بکن اگر خودت چشم بسته هرچی در کتابها آمده خواه غلط وخواه صحیح و درست می دانی بنده خودم هم اهل مطالعه هستم وهم بهتر از شما دهلران وترکیب قومی آن می شناسم / ضمن آنکه مشخص است تعصب شما به افاق رسیده به قول شاعر چون غرض اید هنر پوشیده شد / من میگم چون غرض ایدحقیقت خورده شد/ چشم حق بین کورشد وحرف باطل زنده شد
جمعه 5 دی 1393 09:57 ب.ظ
سلام امیر جان خودت به بیراهه نزدن بوی تعفن آن است که به دروغ همه دهلران لر معرفی می کنید مگه دروغ تعفن نیست؟؟ لذا در پاسخ من ندانسته خوب اشاره ای کرده ای و اسم عربها برده ای همین اشاره خودت دروغ بودن لربودن دهلران اثبات کرده است دهلران هشتاد درصد کرد / ده درصد کاهیرده / پنج درصد عرب / پس فقط نامش غلط انداز شده است در ضمن مگر افراد متعصب و تحریف کننده ای مثل خودت ادعای شما قبول کنند / شما دنبال پانلری هستید و تفرقه انداز
امیر سلام .
بهتره به منابعی که ذکر شده مراجعه کنید و مطالعه فرمایید .بنده هیچکس رو به تفرقه انداری متهم نکردم. این حرف شما جای بحث وتامل داره برادرجان
یکشنبه 23 آذر 1393 07:58 ب.ظ
جناب محترم شما آنقدر متعصبانه می نویسید که بو تعفن تعصب فقط مشام خودت آزار نمیدهد چه کسی می پذیرد دهلران سرزمین لراست !!!هر انسانی نه از نوع شما بخوبی پی می برد دهلران فقط اسمش غلط انداز شده است دهلران جملگی کرد است فقط یک طایفه بنام کاهیرده لر دارد اگه لرها که خود کُردهستن مدعی لر بودن دهلران هستن وبر این مغلطه اصرار کنند ما جوانان کرد قطعاٌ ساکت نمی نشینیم و در فزصت مناسب پیشنهاد تغییرنام دهلران به (دهکردان) یـا (شارکُرد ) به دولت خواهیــم داد ( بژی کور) نابود باد چشمان کور که حقیقت را نمی بینند !!!!
امیر سلام دوست عزیزم شما کدوم مطلب رو خوندید که احساس کردید بوی تعفن می داد؟
که این طرز صحبت کردن شما نه از روی فکر کردن است ونه از روی منطق.
پس پنجاه سال دیگه که کردهای دهلران کم و عرب ها زیاد شدن نامه به دولت می نویسند و اسم دهکردان را به ده اعراب تغییر می دهند!!!!
اگر حرفتان شوخی است پس شوخی بچه گانه ایست...
پنجشنبه 6 آذر 1393 05:34 ب.ظ
واقعاکه شماطایفه ی بزرگ جایروندوتیره های آن رااز لرستان میدانید جاداره درنوشته های خودتون تجدیدنظرکنیدونژادپرستانه ننویسید نکنه شمالرها باخودتون فکرمیکنید100درصددهلران لرهستندماکه نمیبینیم درضمن اگرتحقیق کرده باشیدحتی درخراسانات هم کرد به تعدادوفور وجودداردماکردها بیش از8میلیونیم آمارماراکم حساب میکنندکه حقوق پایمال شده یمان راپایمال تر کنند
پنجشنبه 6 آذر 1393 05:33 ب.ظ
واقعاکه شماطایفه ی بزرگ جایروندوتیره های آن رااز لرستان میدانید جاداره درنوشته های خودتون تجدیدنظرکنیدونژادپرستانه ننویسید نکنه شمالرها باخودتون فکرمیکنید100درصددهلران لرهستندماکه نمیبینیم درضمن اگرتحقیق کرده باشیدحتی درخراسانات هم کرد به تعدادوفور وجودداردماکردها بیش از8میلیونیم آمارماراکم حساب میکنندکه حقوق پایمال شده یمان راپایمال تر کنند
شنبه 19 مهر 1393 01:42 ق.ظ
دوست عزیزسلام. بیشتردقت کنید بطورمثال شما چندطایفه بزرگ ومستقل زیر مجموعه طایفه جایروند قرارداده ایدوخیلی موارددیگرازاین نوع اشتباهها که اینشاالله اصلاح خواهیدنمود درمجموع افتخارما1-ایرانی بودن 2-مسلمان بودن است امیدواریم که با همدلی .وفاق ملی .همبستگی .احترام متقابل بهمدیکر.برادری وبرابری .حسن همزیستی مسلمت امیز همه قومیتهادرکنارهم درپیشبردوابادانی کشورمان تلاش کنیم طایفه وقبیله فقط برای شناسایی است وهیچکس بردیگری برتری ندارد همچنانکه درقران کریم اشاره شده است موفق باشید دقیقتر بنویسید
امیر سلام ممنون از نظر و پیام زیبایتون
شنبه 19 مهر 1393 01:40 ق.ظ
دوست عزیزسلام. بیشتردقت کنید بطورمثال شما چندطایفه بزرگ ومستقل زیر مجموعه طایفه جایروند قرارداده ایدوخیلی موارددیگرازاین نوع اشتباهها که اینشاالله اصلاح خواهیدنمود درمجموع افتخارما1-ایرانی بودن 2-مسلمان بودن است امیدواریم که با همدلی .وفاق ملی .همبستگی .احترام متقابل بهمدیکر.برادری وبرابری .حسن همزیستی مسلمت امیز همه قومیتهادرکنارهم درپیشبردوابادانی کشورمان تلاش کنیم طایفه وقبیله فقط برای شناسایی است وهیچکس بردیگری برتری ندارد همچنانکه درقران کریم اشاره شده است موفق باشید دقیقتر بنویسید
شنبه 29 شهریور 1393 12:12 ب.ظ
1. به گفته‌ی آقای فاضل جایدری فرزند مرحوم محمد جایدری كه قبلاً در شهر علی غربی استان میسان عراق زندگی نموده‌اند و آقای حیدر زین‌العابدین‌الموسوی از مهاجرین عراقی‌ ساكن در خرم‌آباد، محله‌ای در بغداد به نام جایدریه وجود دارد. شاخه‌ی جایدری‌های پشتكوهی به چند دسته مشتق شده و برخی به عراق مهاجرت نمودند كه امروزه در استان میسان(به مركزیت العماره)، استان نینوا(به مركزیت موصل) و شهر بغداد زندگی می‌كنند. گروهی از این شاخه نیز در زرین‌آباد پشتكوه، دهلران واقع در استان ایلام و نقاط مرزی ایران و عراق ساكن هستند.
به نظرمی رسداکثریاتمام طوایف کرد ساکن دهلران وحومه همچون:جایروند-مفروند-باپیروند-مرالوند-ماسپی-شلیاروند-گل گلی-گرکی-برامسی-احمدجشنی و... اصالتا لر جایدرلرستان بوده اند. ظاهرا میرنوروز هم نسب بدانجامیبرد. هم اکنون طایفه ممی وندیکی ازطوایف بزرگ پل دختره
شنبه 29 شهریور 1393 12:06 ب.ظ
دربرخی محافل که کایدخرده ها حضور ندارند بحث هایی دال بر این که فلان کس یا اجدادش خان کاید خرده های مورموری بودند بیان می شود که دروغ پردازی وکذب محض است. تاجایی که اطلاع داریم طایفه ی کایدخرده به همراه سایرطوایف جریش، همواره درجوی مسالمت آمیز با هم زندگی کردند. این که برخی برای این طایف خان وخان سازی میکنن دروغ پردازی بیش نیست واین آقایان جاعل، این گونه ادعاها رافقط پیش غیرکایدخرده ها بیان می کنند. اگر کسی بزرگ یاخان طایفه ای بوده باید تیره اش نیز ازهمگان بیشتر وپرجمعیت تر باشد اما درمورموری اکثریت90درصدی کایدخرده با سیرو است. حال شما هی بیایید بگید که فلانی خان بوده وحتی قلعه ی 5برار به اسمش است ودروغ های دیگر. واقعا خنده ام می گیرد ازاین حرفها
جمعه 7 شهریور 1393 10:22 ب.ظ
ببخشید طایفه بوحمید در ایلام کورد هستن؟
جمعه 17 مرداد 1393 09:55 ب.ظ
هر بژی کوردو کوردستان هر کسیک که کوردی قصه اکت
مرسی بابت حرف قشنگتون اقا نصرت
شنبه 16 آذر 1392 01:51 ق.ظ
ببخشید طایفه کاوری منسوب به روستای کاور نیست بلکه از طوایف شوهان میباشد(جهت اطلاع)
امیر
دوشنبه 21 اسفند 1391 01:43 ق.ظ
با تشکر از هم شهری عزیز که نظرم را خوندی ودر وبتان گذاشته اید و وبلاگتان را منصفانه تر کردید.
امیر سلام ممنون از حضور شما ....
بنده در اول هم عرض کرده بودم که وابسطه و یا طرفدار هیچ قوم و یا طایفه ای نیستم چون من خودم کرد و لر هستم .
باز هم ممنون که به وبلاگ خودتون سر زدید امیدوارم باز هم سر بزنید و با نظراتتون ما رو خوشحال کنید...
دوشنبه 14 اسفند 1391 01:30 ق.ظ
ببین عزم ظاهرا تو همه ی کردهای استان ایلام رو(اکثرا) لر یا لرستانی میدونی که با پیوند با کردها گویششان تغیر کرده میتونم بپرسم اگر بیشتر لر بوده اند پس چرا گویش کردها به لری تغیر نکرده؟؟؟ در ضمن وقتی میخوای چیزی بیان کنی اول درست و واقع بینانه تحقیق کن نه ازروی تعصب(مثلا ایل جایدر از روی اسم جایدر این اسم رو روش گذاشتن جایدر پسر ارشد علی و زری بوده و این دو اولین نفرات ایل جایروند اند که به این منطقه کوچ کرده نه منطقه جایدر لرستان!!!!)
امیر علیک السلام
بنده این مطالب رو از 14 منبع استخراج کردم نام همه اونها رو هم ذکر کردم
جمعه 11 اسفند 1391 02:16 ق.ظ
س اوک مرسی راهنمایتون آقا عباس
پنجشنبه 10 اسفند 1391 11:44 ب.ظ
س خبری از شجره نامه نیس !؟
امیر سلام . من زیاد گشتم ولی چیزی پیدا نکردم . فکر کنم این مطلب شما رو از کتابها پیگیری کنید بهتر باشه
پنجشنبه 10 اسفند 1391 11:43 ب.ظ
س خبری از شجره نامه نیس !؟
یکشنبه 6 اسفند 1391 02:11 ب.ظ
س من هم لرم پدرم دیناروند ! دنبال شجره نامه دیناروند میگردم میش کمکم کنیت!؟ مرسی
امیر سلام . اگر شجره نامه را پیدا کردم حتما تو وبلاگم می زارم
یکشنبه 6 اسفند 1391 02:11 ب.ظ
س من هم لرم پدرم دیناروند ! دنبال شجره نامه دیناروند میگردم میش کمکم کنیت!؟ مرسی
پنجشنبه 28 دی 1391 05:18 ب.ظ
همشهری عزیز در جلوی قوم کرد نوشته اید قومی که خود را کرد می دانند. این جمله غیر علمی را از وبلاگتان حذف کنید تا کم دانشی تاریخی تان مشخص نشود چون نزد تاریخ شناسان و نژادشناسان اقرار مهم ترین اصل اصالت است ودیگر اینکه نوشته اید دو رگه هستی ظاهرا مادرتان کرد است و از کرد هایی است که چنین در مورد انها نوشته اید و خودتان علی رغم گفته تان اقرار به کرد بودن انها می کنید.این گونه پیدا است که شما از این ناراحت هستید که بعضی طوایف لر زبان شان عوض شده است وبه ایل کورد پیوسته اند اولا این موضوع قابل انکار نیست و دوما به علت وسیع بودن و فرهنگ غالب ایل کرد می باشد.
امیر با عرض سلام خدمت خانم ( م ) . بنده در اول توضیح داده ام که بنده خود هم کرد هستم و هم لر . پس به طرفداری و تخریب هیچکدام سعی نکرده ام .
خانم ( م ) بنده احتمال چنین نظراتی را از سوی مخاطبان و خوانندگان عزیز در نظر گرفته بودم به همین جهت در آخر مطلبم به تعداد 14 ( چهارده ) منبع بسیار معتبر ذکر کرده ام . ای کاش اول منابع را هم مطالعه می کردید تا عجولانه و احساساتی قضاوت نکرده باشید .

یا تشکر فراوان از شما همشهری عزیز

خانم ( م ) من از نوشتن مطلب ( خود را کرد می دانند ) قصد بی احترامی به کردان عزیز و غیور شهرم را نداشته ام و ندارم . ولی بخاطر احترام به شما عزیزان این مطلب را حذف میکنم .

با تشکر از حضور شما همشهری عزیز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد حرکت متن دنبال موس